Sơn kova

Sơn nước kova trong nhà bóng trắng K-871 20kg

Sơn nước kova trong nhà bóng trắng K-871 20kg
Sơn nước kova trong nhà bóng trắng K-871 20kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   K-871:  Là loại sơn Vinyl-latex, phủ trong nhà, chất lượng cao đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt... 

Bột MN CITY ngoài nhà kova 40kg

Bột MN CITY ngoài nhà kova 40kg
  Bột MN CITY ngoài nhà kova 40kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp MATIT KOVA: Là Matit thông dụng dùng để làm phẳng tường trong nhà (MT-T) và ngoài nhà (MT-N), đã được nhiệt đới hoá hoàn toàn, sử dụng... 

Sơn lót kháng kiềm kova cao cấp ngoài K-209 20kg

Sơn lót kháng kiềm kova cao cấp ngoài K-209 20kg
Sơn lót kháng kiềm kova cao cấp ngoài K-209 20kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   K-209: Là sơn phủ ngoài trời, có tính kháng kiềm cao, chịu được thời tiết, đã nhiệt đới hoá hoàn toàn, rất phù... 

Sơn nước kova trong nhà bóng-trắng K-5500 20kg

Sơn nước kova trong nhà bóng-trắng K-5500 20kg
Sơn nước kova trong nhà bóng-trắng K-5500 20kg Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   K-5500:  Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để... 

Sơn nước kova trong nhà mịn trắng K-260 20kg

Sơn nước kova trong nhà mịn trắng K-260 20kg
Sơn nước kova trong nhà mịn trắng K-260 20kg Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp K-260:  Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn... 

Sơn nước kova trong nhà trắng K-771 20kg

Sơn nước kova trong nhà trắng K-771 20kg
Sơn nước kova trong nhà trắng K-771 20kg Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp K-771:  Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ,... 

Sơn nước kova trong nhà trắng K-203 20kg

Sơn nước kova trong nhà trắng K-203 20kg
  Sơn nước kova trong nhà trắng K-203 20kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   K-203: Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hoá, rất phù hợp với khí hậu vùng biển, miền... 

Sơn nước kova ngoài nhà trắng K-261 20kg

Sơn nước kova ngoài nhà trắng K-261 20kg
Sơn nước kova ngoài nhà trắng K-261 20kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   K-261: Là loại sơn hệ Acrylic 100%, đã nhiệt đới hoá hoàn toàn, rất phù hợp khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau... 

Sơn lót kháng kiềm kova trong nhà K-109 20kg

Sơn lót kháng kiềm kova trong nhà K-109 20kg
Sơn lót kháng kiềm kova trong nhà K-109 20kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   K-109: Là loại sơn hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat, được dùng làm sơn lót kháng kiềm trong nhà và có thể dùng cho... 

Chống thấm kova CT-11A 20kg

Chống thấm kova CT-11A 20kg
Chống thấm kova CT-11A 20kg   Xem bảng giá Sơn kova tại:  Báo giá sơn kova Xem bảng màu Sơn kova tại:  Bảng màu sơn kova Xem công trình Sơn kova tại: Dịch vụ sơn nhà Xem mẫu nhà đẹp tại: Mẫu sơn nhà đẹp   CT-11A: Chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan. CT-11A: Có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài vào, nhưng... 
Copyright © 2015 Son nha, son nuoc PT Hà Nội · All rights reserved · Designed by Theme Junkie